Coronation Festivities 2012 

24.6.2012, Bratislava

Tento rok nastali organizačné zmeny - došlo k preskočeniu niekoľkých panovníkov, aby sme si mohli pripomenúť 270. výročie korunovácie Márie Terézie.

Gallery