Odpečatenie brán mesta Bratislava 2019 

27.4.2019, Bratislava
Gallery