Rímske hry 2017 

9.9.2017, Bratislava - Rusovce, Slovensko

Rím.
Ó mocný Rím.
Tys i po tisícoch rokov veľkolepý i my pamätáme!


9. septembra 2017 si pri príležitosti 20. ročníka Rímskych hier tento krát vo veľkom štýle pripomenieme túto nezabudnuteľnú ríšu, ktorá v minulosti siahala až na naše územie a jednou zo súčastí jej série opevnení (Limes Romanus) bola aj Gerulata, t.j. miesto, kde dnes leží mestská časť Bratislavy - Rusovce.

Organizácia dejovej stránky programu, ako aj nemálo z predstavení pripadli práve nám z Tostabur, ale budú tam s nami aj ďalší z iných skupín, ktorých sme si prizvali, aby si s nami túto akciu užili ako sa patrí a priniesli do nej svoju kvalitu a pohľad na rímske obdobie.

Program bude nasledovný:


Múzeum Antická Gerulata Rusovce

 • 10:00-12:30 Zápolenie rodinných tímov nepretržite.
  Vyhodnotenie súťaže priebežne
 • 10:00 Divadlo Z kufra von - Jeden deň Rimana
 • 10:30 a od 11:00 Salve! Rímske deti- zahrajte sa s nami
 • 11:30 Divadlo Z kufra von - Jeden deň Rimana
 • 13:00 Prišli k nám Rimania - slávnostný sprievod s cisárom a cisárovnou tiahne ulicami Rusoviec.

 • 10:00-16:00 Rímska škôlka


Námestie Rímsky parčík, Infopoint

 • 10:00 Salve! Rímske deti- zahrajte sa s nami
 • 11:00 Divadlo Z kufra von


Park kaštieľa Rusovce Pod taktovkou Tostabur 70 účinkujúcich z 5 krajín: Chorvátsko, Česko, Nemecko, Rusko, Slovensko

 • 13:30 Ave cisár
 • 14:30 Vystúpenie gladiátorov
 • 15:00 Antické tance
 • 15:30 hrdinovia bájí starého Ríma
 • 16:30 Predvedenie bojových vozov
 • 17:00 Rex Gallorum Datus
 • 17:30 Demonštrácia šípometu
 • 18:00 Roma Invicta
 • 19:00 Záverečné defilé účinkujúcich


ARCHEOBUS Archeobus: Bratislava- Gerulata- Carnuntum,

 • Trasa 1 Park Inn 10:00 hod.
 • Trasa 2 Park Inn 09:00 hod.


Ďalšie informácie si môžete pozrieť aj Facebookovej stránke k udalosti, prípadne webovom sídle BKIS.

Galéria