Rímske hry - Limes day 2018 

8.9.2018, Rusovce, Gerulata, Slovensko

Po minuloročnom úspechu vás znovu pozývame do Rusoviec, aby ste sa spolu s nami vrátili do čias Ríma v rámci podujatia "Rímske hry - Limes day 2018".

Doobedné programy sa odohrajú v areáli Antického múzea Gerulata v Rusovciach.

Poobedné, bohato obsadené a výpravné programy plné šermu, koní a hrdinských výkonov v areáli Základnej školy s materskou školou na Vývojovej ulici v Rusovciach. Tešíme sa na vás - my, ľud a bojovníci rímski, jazdci, gladiátori, barbari aj krásne tanečnice!

Poobedný program:

 

 • 14.00 – začiatok sprievodu z Gerulaty do ZŠ,
 • 14.30 – príchod sprievodu areálu ZŠ,
 • 14.40 – slávnostné otvorenie podujatia,
 • 14.50 – predvedenie zúčastnených skupín,
 • 15.00 – módne defilé postáv Rímskych hier,
 • 15.20 – Hrdinovia báji starého Ríma,
 • 16.00 – antické tance,
 • 16.30 – rímski legionári – vojenská moc Ríma,
 • 17.00 – program „Rex gallorum datus“, 
 • 17.30 – predvádzanie rímskych dobývacích strojov,
 • 18.00 – Roma invicta - hlavné podujatie dňa o vzbure gladiátorov a otrokov, 
 • 19.00 – záverečné defilé účinkujúcich.
Viac informácií nájdete na stránke organizátora.

 

Galéria
Tostabur, meč, Rím

Tostabur, meč, Rím

Šermiarsky majster Ing. Peter Koza.

tostabur, meč, Rím

Sústredenie... :)

Tostabur, meč, Rím

Predvedenie siete vrhanej na súpera.

Tostabur, meč, Rím

Rímsky jazdec a jeho oddaný spoločník :)

Tostabur, meč, Rím

Sám Cézar v spoločnosti dámy s hroznom :)

Tostabur, meč, Rím

A tu už na ceste do Gerulaty.

Tostabur, meč, Rím

Vysmiate devy zdraviace pospolitý ľud.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Hrdinské báje antického Ríma.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Hrdinské báje antického Ríma.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Hrdinské báje antického Ríma.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Hrdinské báje antického Ríma.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Hrdinské báje antického Ríma.

Tostabur, meč, Rím

Antické tance.

Tostabur, meč, Rím

Antické tance.

tostabur, meč, Rím

Predstavenie Rex gallorus datum.

Tostabur, meč, Rím

Predstavenie Rex gallorus datum.

Tostabur, meč, Rím

Príchod Cézara na úvod predstavenia Roma...

Tostabur, meč, Rím

Cézar a jeho dámska spoločnosť.

Tostabur, meč, Rím

Prísne oko veliteľa...

Tostabur, meč, Rím

...dohliada na legionárov.

Tostabur, meč, Rím

Rímska jazda - equites.

Tostabur, meč, Rím

Predvádzanie obratnosti jazdcov.

Tostabur, meč, Rím

Predvádzanie obratnosti jazdcov.

Tostabur, meč, Rím

Predvádzanie obratnosti jazdcov.

Tostabur, meč, Rím

Anubis stínajúci porazeného gladiátora.

Tostabur, meč, Rím

Súboje gladiátorov...

Tostabur, meč, Rím

...a ich vzájomné vyvražďovanie ako trest za...

Tostabur, meč, Rím

Ten najlepší spomedzi gladiátorov sa dočkal...