Trials by Ordeal (Eurovea) 

15.8.2010, Bratislava (Eurovea)

The performance Trials by Ordeal again in Slovakia, in Bratislava's Eurovea.

We've made two small ceremonial marches through the promenade of Danube and started the performance at 6 p.m.

The slippery podium was not very friendly to us, nevertheless, everything went fine and both us and our audience had been satisfied.

Gallery
Javisko

Naše javisko na slnečnom 'nádvorí' medzi dvomi...

Hašterivé ženské

Pred súd sa dostali aj dve hašterivé...

Ženský spor

...ktoré si nakoniec musia vyriešiť svoj spor...

Manžel a manželka

Manžel nesúhlasil s manželským stavom a tak to...

Pugil

Zástupný bojovník sa kajá za svoj prečin.

Hľadisko

V hľadisku boli veľkí aj malí... (autorom...

Modlitba

Modlitba pred súbojom. (Autorom fotografie je...

Rytier a pugil

Lúpežný rytier a kráľovský pugil -...

Dokonáno jest

Dokonáno jest, božie rozhodnutia boli...

Záver

Časť najmenších divákov sa prisunula až...

Rozlúčka

Záverečná rozlúčka. (Autorom fotografie je...

Vrbovské vŕby

Naši kamaráti Vrbovské vŕby poriadne...