Historical camp on Devin Castle 

1.5.2015 - 4.10.2015, Devin Castle, Bratislava
Gallery

Stan s výkladom o Slovanoch.

Nástenné maľby z jaskyne v Altamire.

Stredoveký rytier.