Fencers' meeting Bernau 

5.3.2016 - 6.3.2016, Bernau pri Berlíne

Aj tento rok sa zúčastníme šermiarskeho - už v poradí 19-teho - festivalu v Bernau pri Berlíne.

Divákom priblížime boje gladiátorov aj bojovú zdatnosť janičiarskej jednotky.

Šermiarsky víkend obohatí aj šermiarsky majster Ing. Peter Koza so svojimi seminármi.

 

Gallery
Peter Koza

gladiátor

gladiátor

gladiátorské hry

retriárius

gladiátorské hry