Stretnutie šermiarov Bernau 2019 

9.3.2019 - 10.3.2019, Bernau pri Berlíne
Gallery
Gladiátori, šerm, antika

To sú oni. Odsúdení na večný boj.

Peter Koza, šermiarsky majster

Na úvod zopár poučných slov od samotného...

Gladiátor

Boj obratnosti proti obrovi.

Žena gladiátorka

Nemilosrdná Sustrata čaká na rozsudok pre...

Ženy gladiátorky

V bernauskej gladiátorskej aréne toho roku...

Barok, kord, šerm

Hrdinovia barokového vstupu.

Barok, Kord, šerm

Po gladiátorských bojoch sme sa preniesli v...

šermiarka, kord, barok

No nie len muži majú výsadu pozerať sa na svet...

Osmanská ríša, janičiari

Sila Osmanskej ríše na jednom obrázku.

Solak, Osmanská ríša

Na záver sa predstavila armáda janičiarov, v...