Šermiarske školy 2018

15.01.2018 -

Vážení kolegovia šermiari,

dovoľujeme si vás pozvať na verejné šermiarske školy MAGISTERIA na Slovensku, ktororé organizuje naša spoločnosť TOSTABUR.

Sme si vedomí "šibeničnosti" týchto termínov, no veríme, že niektoré zo škôl by vás mohli zaujať :)

 

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

  • Semináre sa uskutočnia:  vo Veľkom Grobe v šermiarni Majstra Petra Kozu, v prípade väčšieho záujmu v miestnom Kultúrnom dome. 
  • Semináre sa budú konať na základe záujmu na základe predbežných prihlášok, preto s nimi v prípade záujmu neváhajte. 
  • Kontaktná osoba: Jana Kozová Chlebíková e-mail (pre prihlášky a iné súvisiace): jana.chlebikova@gmail.com tel: +421 905 492 786 
  • Druhá kontaktná osoba (ak by ste sa nedovolali Janke Chlebíkovej): Milan Siman, tel: 0944 387 760  
  • Platba - v hotovosti na mieste  

II. KALENDÁR SEMINÁROV:

Je možné prihlásiť na štandardný 5-dňový seminár ukončený aprobáciou alebo na 3-dňový seminár.

Do prihlášky preto prosím uveďte o ktorú formu mate záujem alebo či sa prispôsobíte ľubovoľnej:

  • 5.- 9.2.2018 - 5-dňový seminár, šabľová škola 
  • 10.- 12.2.2018 - 3-dňový seminár, talianska škola II. 
  • 13.-17. 2. 2018 - 5-dňový seminár, meč a štít 
  • 23.- 25.2.2018 - 3-dňový seminár, nemecká škola  
III. CENY SEMINÁROV: • Päťdňový seminár s aprobáciou 220 EUR (+hostina 40 EUR), t.j. spolu 260 EUR. • 3-dňový seminár bez aprobácie 190 EUR. V cene je celodenná strava, káva, čaj a pitná voda. Ubytovanie si je nutné dojednať osobitne. IV. PRIHLÁŠKA: Musí obsahovať: 1. Meno záujemcu 2. Názov a dátum zvoleného seminára a dátum 3. Záujem o: výlučne 5-dňový seminár / výlučne 3-dňový seminár / ľubovoľnú formu seminára 4. Záverečná hostina (áno-nie) 5. Záujem o požičanie zbraní alebo kostýmu (rozpísať) 6. Ubytovanie: a) penzión v blízkej dedine (7-10 EUR / noc), b) spacie vrece a prespanie v miestnosti, kde sa cvičí (zdarma). Prihlášky posielajte najneskôr 5 dní pred konaním vybratej školy. V. PODMIENKY A POTREBNÉ VYBAVENIE: Podmienky: Na základnú školu sa môže prihlásiť ktokoľvek. Na pokročilú školu sa môže prihlásiť šermiar, ktorý • dosiahol na predchádzajúcej základnej škole aspoň stupeň tyrus maior, • dostane od svojho vedúceho skupiny alebo školiteľa (ideálne spomedzi lektorov šermiarskej školy Magisterium, ale nie je to podmienkou) takéto odporúčanie spôsobilosti, • sa môže so svojou spôsobilosťou odvolať na osobnú skúsenosť majstra Kozu. Účelom tohto opatrenia nie je diskriminácia, ale zabezpečenie technickej vyrovnanosti. Školy, pri ktorých nie je stanovený stupeň pokročilosti, sú voľne prístupné a ich náročnosť bude daná štatistickou odbornosťou účastníkov. Vybavenie: Adekvátne zbrane a pomôcky podľa seminára, cvičebný úbor, kostým na slávnostnú večeru, a ak je to možné, vlastné dobové jedálenské vybavenie. Nutnosťou je aj páska na omotanie hrotu, ak bude zbraň uznaná za príliš ostrú, odporúčajú sa ochranné rukavice, ochranné zápästky a ochranná vesta. VI. PRIHLÁŠKA: Prihláška musí obsahovať: 1. Meno záujemcu 2. Názov a dátum zvoleného seminára a dátum 3. Záverečná hostina (áno-nie). Ak sa chcete stravovať po svojom (t.j. celý seminár bude bez stravy), uveďte aj tento fakt. 4. Záujem o požičanie zbraní alebo kostýmu (rozpísať) 5. Ubytovanie: a) penzión v blízkej dedine (7-10 EUR / noc), b) spacie vrece a prespanie v miestnosti, kde sa cvičí (zdarma)