Víkendová škola šermu

02.06.2011 -

POZVANIE DO ŠERMIARNE - DOPRAJTE SI VÍKENDOVÝ ZÁŽITOK V HISTÓRII

 

Kto pozýva? Peter KOZA, Martin JANIČINA a Martin FABIAN.

Kam? Do práve zriaďovanej verejnej šermiarne vo Veľkom Grobe

Kedy? Od 15. do 17. JÚLA 2011

 

ČOHO sa pozvanie týka? Zúčastnite sa na zabehávacom SEMINÁRI testujúcom súkromnú a zároveň verejnú šermiareň v dome slobodného majstra šermu Petra Kozu v obci Veľký Grob 104 (35 km od Bratislavy za obcami Senec-Reca) a v rámci toho na OSLAVE jej otvorenia.

 

KOHO sa pozvanie týka? Na šermiarskú časť seminára sa pozvanie týka každého šermiara, ktorý zvládol koordináciu pohybu, dokáže seknúť a bodnúť s primeranou bezpečnosťou a ovláda základné manipulačné techniky ovládania zbrane.

Na slávnostnú sobotnú večeru sa pozvanie týka partnerov, alebo partneriek účastníkov seminára a pokiaľ to kapacita dovolí, aj širší okruh priateľov a priaznivcov.

PRE TÝCH Z ÚČASTNÍKOV, ktorých partneri z dopravných dôvodov potrebujú pricestovať s nimi už v piatok, budeme riešiť paralelnú náplň úmerne ich počtu a pohlaviu. Prosíme len o ich včasné nahlásenie.

 

NÁPLŇ: Talianska škola – Martin Janičina

Nemecká škola – Martin Fabian

Španielska škola + Francúzska škola – Peter Koza

 

Pretože v krátkych limitoch pre jednotlivé témy budú techniky vytrhnuté z kontextu, výber konkrétnych cvičení zvolia lektori na základe skúseností.

Časový rozvrh:

Piatok 15.7. – PREDNÁŠKY a vstupné poučenie.

Sobota 16. 7. – Praktický ŠERM a slávnostná VEČERA - oslava otvorenia šermiarne.

Nedeľa 17. 7. – Praktický ŠERM a uzavretie seminára.

 

EKONOMIKA akcie:

  • Platba na účastníka seminára vrátane slávnostnej večere 90.- E 
  • Platba na účastníka len na slávnostnú večeru 18.- E

V cene sú teoretické i praktické vyučovacie témy, používanie vyčlenených priestorov vrátane WC a spŕch, matrace a priestory na spanie, minerálne vody, káva a čaj počas celého seminára, jedlo v nasledujúcom poradí: - V piatok sa stravujú účastníci z vlastných zásob a dostanú len ľahké

                                  pohostenie (skôr degustáciu) v rámci príchodu.

                               - V sobotu plný rozsah stravovania – raňajky, obed a slávnostná večera.

                               - V nedeľu raňajky a obložený chlebík na cestu.

 

PODMIENKY ÚČASTI:

  •  Ochranné pomôcky (maska, ochranná vesta, rukavice). 
  •  Zbrane: rapír (alebo dva), jedenapolručný meč, dýka, francúzsky kord. Vítaný je vlastný drevený tesák a španielsky rapír, ale nie je to podmienka. DREVENÉ DÝKY a TESÁKY poskytneme pre všetkých účastníkov. Pokiaľ niekto NEDISPONUJE niektorou z predpísaných zbraní, poskytneme mu ju, ak o to vopred požiada. Pokiaľ účastník nedisponuje španielskym zvoncovým kordom, je možné urobiť úpravu štandardného kordu, alebo rapíru pripáskovaním drevenej priečky k pôvodnej železnej, ale aj španielske kordy budú k dispozícii v obmedzenom rozsahu. Lepiaca páska na páskovanie priečok, ako aj hrotov zbraní bude k dispozícii. 
  •  Cvičenie kvôli vzájomnému spríjemneniu zážitku sa má odohrávať v tmavých nohaviciach a bielych košeliach bez ohľadu na dobu, alebo dokonca v civilných. Slávnostná večera nebude povinne kostýmová, ale uvítali by sme aspoň rovnaké (nespotené) oblečenie, ako počas cvičenia.

 

ROZVRH seminára:

 

  • Piatok: - Príchod od 16,oo do 18,oo

                   - Ubytovanie a hygiena 18,oo – 20,oo

                   - Prednášky 20,oo – 22,oo (výnimočne 23,oo)

 

  • Sobota : - Praktické cvičenie 09,oo až 13,oo a 14,oo – 17,oo

                     - 17,oo – 19,oo úprava sály na slávnostnú večeru, osobná hygiena a kostýmovanie  

                     - 19,oo slávnostná večera

 

  • Nedeľa : - Praktické cvičenie 09,oo až 13,oo TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!