Nábor nových členov 2013

05.09.2013 -

Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel - prvá slovenská šermiarsko-divadelná a kaskadérska spoločnosť - pozýva všetkých, ktorí majú záujem o šerm, jazdectvo, divadelníctvo a dobové tance dňa 3. 10. 2013 o 19:30 do telocvične Základnej školy Pri kríži 11 (Dúbravka).

Prineste si so sebou športový úbor.

Odporúčaný vek pre záujemcov je aspoň 16 rokov, nakoľko historický šerm si vyžaduje aktívnu účasť na tréningoch či vystúpeniach aj v neskorých nočných hodinách a to nielen v Bratislave.

Doprava: zástavka Homolova - autobus č. 83, alebo zástavka Pri kríži - autobus č. 20, 22, 23, 26, 34 a električka č. 1, 5, 12

Tešíme sa na Vás! :)