Nábor nových členov 2014

08.09.2014 -

Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel - prvá slovenská šermiarsko-divadelná a kaskadérska spoločnosť - pozýva všetkých, ktorí majú záujem o šerm, jazdectvo, divadelníctvo a dobové tance dňa 25. 9. 2014 o 19:30 na nábor do telocvične SPŠ Dopravnej, Kvačalova 20.

Prineste si so sebou športový úbor.

Odporúčaný vek pre záujemcov je aspoň 16 rokov, nakoľko historický šerm si vyžaduje aktívnu účasť na tréningoch či vystúpeniach aj v neskorých nočných hodinách a to nielen v Bratislave. Doprava: zástavka Dulovo námestie - autobus č. 50, 68, alebo zástavka Kulíškova - trolejbus č. 205 a 207. Tešíme sa na Vás! :)