JUNIFEST 2009 

29.5.2009 - 3.6.2009, Bratislava, Slovensko

6. ročník festivalu JUNIFEST sa mal uskutočniť v INCHEBE v dňoch 29. 5. - 7.6.2009, nakoniec sa jeho konanie skrátilo.

Súčasťou festivalu boli aj šermiarske vstupy, najmä z prostredia westernu.