Menzúra 2009 

17.10.2009, Veľký Grob, Slovensko

Dňa 17. októbra 2009 v dome č 104 vo Veľkom Grobe (usadlosť Petra Kozu a Janky Chlebíkovej) poriadal druhý ročník slovenskej MENZÚRY, tentokrát v štýle GARDEN-PARTY.

Čo to je Menzúra ?

Na nemeckých univerzitách (kam inak chodievali študovať aj naši národovci, nevynímajúc samotného Ľudovíta Štúra!) vyvinuli druh súboja, ktorý mal umožniť ochranu bojujúcich pred smrteľnými zraneniami pomocou čiastočnej ochrany vitálnych častí tela a pri pevnej bojovej vzdialenosti. Ako zbraň sa používal tzv. Schläger, čiže mlatok, tĺk (po česky tlouk) – zbraň s košom, podobná športovej šabli – pre súboj ostrá, pre cvičný boj tupá. Nácvik sa dial v maskách so zvýšenou ochrannou spôsobilosťou a v tejto podobe sme si ju priblížili aj my.

Galéria

Domáci pán - slobodný šermiarský majster Ing...

Masky na šerm sú už prichystané...

...pohostenie tiež.

A už prichádzajú aj prví hostia.

Milou spoločnosťou nás poctil aj pán gróf...

A tu je ďalšia vzácna návšteva - majster...

Začína sa dohadovať taktika...

...tu sa už ktosi do ochranného odevu...

Nameranie správnej vzdialenosti...

A boj!

A znova boj!

Žeby dievčatko so zápalkami? Nie, to hlavná...

Dvaja bojujúci dlháni...
(autorom...

...ako vidno, prihliadajúcich pánov...

Aj takto sa dá použiť šermiarska rukavica...

...no, milá spoločnosť... neuveríte, ja mám...

Tu sa nesie občerstvenie...
(autorom...

...na ktoré sa zjavne mnohí tešili...

Odmenenie statočných pánov, ktorí si...

A na záver to najlepšie - domáca pani Janka...