Levické hradné slávnosti 

13.6.2009, Levice, Slovensko

Dňa 13. 6. 2009 "Cassanova - spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice" zorganizovala už tradičné podujatie "Levické hradné slávnosti".

Na tejto akcii sa zúčastnila aj tovarišská bojová jednotka zložená zo siedmych ľudí a troch koní.

Všetci sa aktívne a plnohodnotne zapojili do jazdeckého turnaja, ktorý sa hral v priebehu dňa 2 krát.

Celým turnajom sprevádzal dvorný šašo - skvelý slovenský mím Miroslav Kasprzyk.

A môžeme povedať, že aj napriek páliacemu slnku nás prišlo povzbudiť mnoho vďačných divákov, vďaka ktorým mal turnaj tú správnu súťaživú atmosféru.

Za fotografie ďakujeme pánom Andrejovi Budaiovi a Jozefovi Ornthovi!

Galéria

Prichádzajúci jazdci so svojimi družinami.

Celý turnaj vtipne komentoval dvorný šaško -...

Pohodka po akcií :)