Korunovačné slávnosti 2008 

6.9.2008, Bratislava, Slovensko

Bratislava si pripomenula korunováciu Ferdinanda II., ktorá sa uskutočnila v sobotu 6. septembra 2008 so začiatkom o 14:00 h.

Tradičné podujatie - Korunovačné slávnosti - bolo ako vždy veľkolepé, s autentickým obradom korunovácie, s kráľovskou vážnosťou i výbornou atmosférou v meste. V tomto roku si Bratislava pripomenula v poradí už šiestu bratislavskú korunováciu, ktorou bola korunovácia Ferdinanda II. 1. júla 1618.

Keďže Ferdinad II. bol jedným z hlavných aktérov tridsaťročnej vojny, korunovácie priblížili toto obdobie v predstaveniach „Bubny a poľnice“ a „Staromestská poprava“.

Predstavenie „Bubny a poľnice“ priblížilo všetky základné druhy vojenstva tridsaťročnej vojny: cvičenia jednotlivých vojenských zložiek (pechoty, jazdy); funkciu markytánok a ich veliteľa - ženštinára, súboj dôstojníkov a popravu zbeha.

Hlavnými bodmi programu boli najmä dve bitky: boj jazdy s pechotou a boj dvoch peších oddielov (švédov a cisárskych) v podaní TOSTABUR.

Staromestská poprava na Hviezdoslavovom námestí zasa priblížila ukončenie českého stavovského povstania popravou 27 českých pánov na Staromestskom námestí v Prahe.

Galéria