Korunovačné slávnosti 2006 

1.9.2006 - 3.9.2006, Bratislava, Slovensko

"Korunovácia kráľa Mateja"

 

Dňa 1. až 3. septembra 2006 sa v Bratislave opäť uskutočnili Korunovačné slávnosti.

V poradí štvrtá korunovácia nám pripomenula 19. november 1608, kedy svätoštefanskú korunu prijal z rúk uhorského metropolitu a ostrihomského arcibiskupa arciknieža Matej, brat cisára Rudolfa II.

Bola to ťažká doba.

Kým v ostatných európskych krajinách panoval pokoj a v kráľovských rezidenciách pompézne zábavy, Slovensko sa stalo na pätnásť rokov frontovou krajinou medzi kresťanským krížom a tureckým polmesiacom. V krvi, pote a slzách sa však rodili hrdinovia, ktorých nám môžu všetci závidieť.

Korunovačné slávnosti 2006 si pripomenuli slávu i biedu danej doby. Tovarišstvo bolo zodpovedné za všetky šermiarske scény a vrelo vítalo návštevníkov programu, ktorého hrubý náčrt prikladáme:
   

 • 1. september 2006
  Korunovačná omša K.-V. 317 C-Dur od Wolfganga Amadea Mozarta pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia a 215. výročia jeho úmrtia.
  Miesto: Korunovačný chrám sv. Martina.
 • 2. september 2006
  „V tieni tureckého polmesiaca“
  Divadelné predstavenie približujúce alegorický prierez doby na konci 16. a začiatkom 17. storočia: pätnásťročnú vojnu s Turkami, náboženské nepokoje, protihabsburské povstanie Štefana Bocskaya, ale i odvahu i hrdinstvá účastníkov doby.
  Miesto: Priestory bratislavského hradu
 • 3. september 2006
  Autentický obrad korunovácie začal v Dóme sv. Martina, kde je kráľ pomazaný svätým olejom a prijíma korunovačné insígnie z rúk ostrihomského arcibiskupa. Potom obrad pokračuje pasovaním rytierov Rádu zlatej ostrohy vo františkánskom kostole a zložením korunovačnej prísahy. Posledná časť obradu je prísaha vlasti na korunovačnom pahorku.
 • Sprievodné podujatia:
  1. Prezentácia slobodných kráľovských miest a regiónov Slovenska
  2. Stánky ľudových a dobových remesiel
  3. Prezentácia vín zo všetkých vinárskych oblastí na Slovensku
  4. Ľudová veselica
  5. Opekanie vola
  6. Detský rytiersky turnaj
  7. A mnoho ďalších atrakcií...
Galéria