Sen noci kráľovskej 

18.6.2008, Schlosshof, Rakúsko

Romantické záhrady zámku Schlosshof sa počas teplého júnového popoludnia stali kulisou významnej firemnej oslavy. Oslavy, ktorej dobový nádych dodávali aj členovia Tovarišstva.

Na úvod celej akcie vítali prichádzajúcich hostí pozdravom mušketami a bubnovaním uniformovaní vojaci v úhľadnom špalieri. Popri nich sa prechádzali elegantné dámy a jazdci na koňoch, ktoré veľmi živo dotvárali ilúziu zašlých čias rokoka. Hostia sa po príchode občerstvili prípitkom od livrejovaných čašníkov a rozpŕchli sa za zábavou do záhrad. V jednom zo záhradných zákutí stál aj náš „turecký stan“, kde orientálne devy podávali čaj, kávu a sušené ovocie. Veľký záujem bol o návštevu tohto príjemného miesta plného vôní a farieb.

S ďalším vstupom sa Tovarišstvo predstavilo podvečer, keď divákom predviedlo svoj rokokový program v štýle „Comedia de l´arte“. Milé šermiarsko-divadelno-tanečné predstavenie sprevádzané tónmi Mozartovej hudby, plné vtipných zápletiek a gagov.

Posledným našim príspevkom na tomto večierku bola ohňová show. Konala sa už za tmy, a tak všetko točenie s ohňom, fakírove fúkanie ohňa, ale aj šerm a brušné tance mali omnoho krajšiu a strhujúcejšiu atmosféru.

Bolo pre nás potešením účinkovať v takýchto krásnych dobových priestoroch. Ostávajú nám príjemné spomienky i množstvo pekných fotiek.

Galéria