Menzúra 2006 

12.12.2006, Bratislava (Ekoiuventa), Slovensko

6. decembra 2006 sme sa v sále bratislavskej Ekoiuventy pokúsili k životu prebrať zábavku študentov 19. storočia - Menzúru.
Ako úspešne sa nám to podarilo, či nepodarilo, ukáže len čas.

A čo vlastne menzúra je? Je to určitý spôsob boja, ktorý sa vyvinul na nemeckých univerzitách. Dbalo sa však na to, aby nedochádzalo ku smrteľným zraneniam, a tak boli dôležité časti tela kryté ochrannými pomôckami. Bojovalo sa v pevnej vzdialenosti - teda súperi sa nehýbali ani ku sebe, ani od seba. Na boj sa používal "schläger" - čiže mlatok.

Ale nešlo len o "bojové", ale aj o spoločenské stretnutie a pobavenie. Preto, na vytvorenie dokonalej ilúzie, všetci hostia prišli v kostýmoch 19. storočia. Pri vstupe do sály prichádzajúcich ohlásil majordómus a privítali hlavní organizátori plesu.

Prítomní páni boli veľmi elegantní a dámy krásne. Ku príjemnej atmosfére prispeli aj rôzne tanečné kolá, vyberané jedlá a rôzne scénky pre pobavenie hostí. Len pre úplnosť - jedálny lístok bol písaný nemecky a maďarsky, ako to bolo v tej dobe vo vyšších kruhoch samozrejmé.

Tesne pred polnocou prebehlo vyhlásenie a ocenenie najudatnejších bojovníkov. No a potom prišiel rad na polnočné prekvapenie - kankán v podaní dám zo Saltarella!

Sme radi, že všetci vzácni hostia zo Slovenska i Čiech sa dobre zabávali. Veríme, že aj vďaka nim sa nám z Menzúry podarí spraviť pekné tradičné podujatie.

Galéria