Levické slávnosti 2006 

10.6.2006, Levice, Slovensko

Dobýjanie hradu Turkami a jeho okupácia bolo témou tohto veľkého miestneho historického festivalu.

Galéria