Vybubnovávanie Kultúrneho leta 

jún-júl 2005, Bratislava, Slovensko

Tohto roku sa konalo jubilejné, v poradí už 30. kultúrne leto v uliciach a kultúrnych ustanovizniach mesta Bratislavy. Podieľalo sa na ňom viac ako 190 umeleckých skupín z 22 krajín sveta.

Tovarišstvo sa ako jedna zo slovenských skupín predstavilo sprievodom cez mesto a historickými súbojmi v rôznych jeho zákutiach, ako aj tradičným historickým vybubnovávaním udalostí, ktoré sa mali diať. Diváci tak mohli na chvíľu nadobudnúť dojem, že sa v čase vrátili o niekoľko storočí dozadu....

Galéria