Korunovačné slávnosti 2004 

4.9.2004, Bratislava, Slovensko

"Korunovácia kráľovnej Alžbety"

Dňa 4. septembra 2004 sa už po druhýkrát naplnili ulice Bratislavčanmi a zahraničnými hosťami, aby videli korunovačný sprievod a sprievodné programy, viažúce sa k rekonštrukcii korunovácie kráľovnej Alžbety, manželky Maximiliána II. Habsburského. Táto korunovácia sa v histórii konala hneď na druhý deň po korunovácii Maximiliána II.

Program mal široký rámec a Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel malo tú česť zabezpečovať do neho tieto aktivity:

  • Sprievod, alebo azda by sme mali povedať sprievody, pretože o 14:00 sa pohli z troch rôznych smerov tri sprievody, ktoré sa zliali v jeden, končiaci pri Dóme sv. Martina a ktorý sa opäť pohol po korunovácii cez staré mesto až na Hviezdoslavove námestie.
  • Spoluúčasť na korunovačnom akte – v roli príslušníkov dvora
  • Hlavný program celého dňa - rytiersky turnaj na počesť korunovácie, ktorý trval okolo jednej hodiny a Tovarišstvo v ňom v spolupráci s ďalšími skupinami predviedlo program v Bratislave dosiaľ nevídaný. Turnaja sa zúčastnilo 8 rytierov a víťazom turnaja sa nakoniec zaslúžene stal pán Peter Baláž z Balážskych Ďarmôt alias Peter Koza.
  • Programy v uliciach – zabezpečovali sme kaukliarov a veselníkov, okrem iného aj streľnicu z kuší, stredovekú justíciu či brušné tanečnice a rôzne fakírske vstupy pri večernom ohňovom show.


Okrem tohto sa samozrejme konalo množstvo ďalších sprievodných akcií, ktoré ste si jednoducho tiež nemohli nechať ujsť !
Kto tam nebol, môže ľutovať !
Časové sledy boli zverejnené v oznamovacích prostriedkoch, bulletinoch a vybubnovávané v znelkách, ktoré sme ako čaty bubeníkov vysielali do mesta.

O rok sa opäť stretneme pri korunovačných slávnostiach Rudolfa II.

Galéria