Rievocazione storica XVIII (Cormons 2004) 

21.8.2004 - 22.8.2004, Cormons, Taliansko

"Rozbehová skúška landsknechtov."


22. augusta 2004 sa v mestečku Cormons v Taliansku konala pravidelná oslava na počesť cisára Maximiliána I., ktorý bol veľkým mecenášom tohto mesta.


Na tom by nebolo nič mimoriadne. Ani na tom, že tam Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel účinkovalo. Je to už istá tradícia, pretože sme tam účinkovali už sedem po sebe idúcich rokov. Novinkou bolo, že sa naša účasť rozmnožila (požiadavka na takmer zdvojnásobenie účastníkov) a nové bolo aj to, že sa po prvýkrát v našej zostave vyskytli zástupcovia z Nemecka, Čiech a ostatných miest Slovenska, pochádzajúci z ôsmych šermiarskych skupín. Pokladáme to za nádejný predpoklad spolupráce a základ pre zriadenie organizovanej jednotky na báze národných tímov – ale na spoločnej povelovej technike v originále – v nemčine, takže budeme schopní kedykoľvek kooperovať s inými tímami.
Dúfame, že po položení základu budeme budovať ďalej.

SPRIEVOD ulicami bol mohutný a trval zhruba 2 hodiny.
Súčasťou programu bol turnaj štyroch rytierov, ktorí sa aj s družinami zúčastnili sprievodu. Program bol ukončený spoločným grandióznym ohňovým show.

Galéria