Mešec 

1967, Bratislava (PKO, Devín), Slovensko

Aj v sezóne roku 1977 pokračovali členovia spolku historického šermu v hraní svojho prvého predstavenia "Mešec", ktoré odohrali aj v PKO pri príležitosti mesiaca ZČSSP.

Galéria