Festival Historických bojovníkov 

6.11.2010 - 7.11.2010, Táboř, Česká republika

V malebnom meste Tábor sa tohto roku konal už 10. ročník akcie s názvom „Festival historických bojovníkov“. Zúčastnil sa ho nielen náš šermiarsky majster Ing. Peter Koza, ktorý bol členom odbornej poroty, ale aj súťažne 4 naši členovia s dvoma duelmi z „Božích súdov“.

Počas dňa prebiehali pre divákov vystúpenia viacerých šermiarských skupín. Neskôr, už v priestoroch „Housova mlynu“, odzneli 3 zaujímavé prednášky: o dueloch, ktoré sa naozaj udiali, o plátovej zbroji a o zápasníckych technikách využívaných v šerme.

No a potom už nasledovala samotná súťaž. Celkom sa predviedlo 8 vstupov, ktoré súperili o uznanie odbornej poroty a potlesk divákov. Každý člen poroty sa k danému vstupu hneď aj verejne vyjadril - vecné pripomienky, ale aj kritika, môžu napomôcť v ďalšom rozvoji a raste každého zúčastneného.

Výsledky súťaže boli nakoniec nasledovné:

  1. miesto: Adorea, Olomouc
  2. miesto: Tostabur (Pišta a Maťo)
  3. miesto: A.R.G.O., Praha

Celá akcia sa niesla vo veľmi uvoľnenom a pohodovom duchu, ku čomu nemalou mierou prispela aj hudobná skupina Krless. Tá niekoľkými koncertmi v krčmičke pri krbe oslávila svoje 16-te narodeniny, takže všetci spievali a veselili sa až dlho do noci.

Touto formou teda ešte raz ďakujeme usporiadateľovi akcie - agentúre A.R.G.O. - za skvelú príležitosť na stretnutie s kamarátmi, možnosť zasúťažiť si a prežiť príjemné chvíle v historickom prostredí.

Viac k festivalu priamo na stránke organizátorov.

Video z odovzdávania cien nájdete tu.