Odpečatenie mestských brán 

16.4.2011, Bratislava, Slovensko

Tovarišstvo už tradične otváralo turistickú sezónu mesta Bratislavy, ktorá sa začínala symbolickým odpečatením brán.

Odpečatenie sa konalo v sobotu 16.4. o 10:00 pod Michalskou bránou, pred ním aj po ňom prešiel mestom malý slávnostný historický sprievod, vychádzajúci z Primaciálneho námestia.

Galéria