Tovarišské aprobácie 

30.4.2011, Veľký Grob, Slovensko

     Po roku a pol sa znova, ku veľkej radosti členov Tovarišstva, konali „tovarišské aprobácie“. Tentoraz na usadlosti nášho šermiarskeho majstra Petra Kozu, ktorá je na takéto dôstojné a radostné udalosti ako stvorená.

     V skorých poobedných hodinách si adepti na zloženie skúšok vylosovali – presnejšie povedané „vybodli“ – svoje otázky. Každý si vypichol jednu teoretickú a jednu praktickú otázku. Ďalšia teoretická aj praktická otázka bola voliteľná, čiže každý musel zodpovedať a predviesť dovedna 4 úlohy.

Po dvoch hodinách, ktoré skúšaní zaplnili intenzívnou prípravou a ostatní členovia a hostia príjemným posedávaním, pojedaním a debatovaním, sa začalo samotné skúšanie. To prebiehalo pred očami divákov a hlavne skúšobnej komisie. Tej predsedal šermiarsky majster Peter Koza, prísediacimi boli vladykovia Ján Zelina a Juraj Janík.

     Jednotliví adepti postupne vstupovali do skúšobnej miestnosti, kde rôznorodým spôsobom zodpovedali svoje zadania – niektorí viac vážne, iní vtipne, podaktorí obšírne. A po ďalšej pauze – tentoraz pauze poradnej, kedy komisia hodnotila jednotlivé výkony – prišiel čas slávnostného oznamovania výsledkov. Všetci skúšaní sa zoradili pred komisiou i divákmi a postupne si z rúk majstra prebrali diplomy so svojou pridelenou hodnosťou a vypočuli si komentár ku svojmu výkonu.

     Týmto sa však slávnostná časť večera nekončila. Medzi platných členov Tovarišstva boli obradne prijatí mnohí z najmladších elévov, ktorí sa už dlhšiu dobu šermiarskemu umeniu porozumieť snažia a svojimi aktivitami život skupiny obohacujú.

Ďalej bol oficiálne a slávnostne za čestného člena Tovarišstva náš priateľ Ivan Belička z Cassanovy menovaný a z rúk majstra vylepšenú erbovú listinu dostal.

Prijatím erbovej listiny a pridelením vlastného erbu od nášho majstra boli aj Matej Kupka a Katarína Uríková poctení.

     No a potom začala zábava, ako sa patrí. Na dvore pukotal ohník, nad ktorým sa mäsko opekalo (ak sa ho práve nepokúšali uchmatnúť psi), v šermiarni vyhrávala hudba do tanca a prezerali sa staré obrázky – väčšinou rôzne kresby a návrhy kostýmov a zbraní od majtra Kozu do rôznych inscenácií Tovarišstvom prezentovaných. Neskôr chlapci do rúk gitary, bubny a rôzne hrkálky pobrali a keď už nikto tancovať nevládal, tak sa aspoň vyhrávalo a spievalo až do hlbokej noci.

     Veru, dobré skúšky a ešte lepšia oslava to bola.

Galéria

Tu asi komentár nie je ani treba :)

Pred samotným vylosovaním otázok skúšaní...

A kým sa adepti na skúšanie pripravovali...

...či komunikáciou so štvornohými chlpáčmi.

Na priebeh skúšok nedohliadla len živá...

Najskôr teória...

...potom prax.

No a po úspešných skúškach hodovanieeee...