756. dni mesta Banská Bystrica 

9.9.2011, Banská Bystrica, Slovensko

Úvodnou časťou dní mesta Banská Bystrica a zároveň 354. Radvanského jarmoku a 14. trhu ľudových remesiel bude sprievod kráľa Mateja, kde sa zúčastnia aj členovia Tovarišstva.

 

Program nájdete na webe Informačného centra Banská Bystrica.

Galéria