Tovarišské aprobácie 2012 

12.5.2012, Slovensko

Tohto roku oslavuje Tovarišstvo už svoje 48. ´narodeniny´. A keďže je to vek zaslúžilý, patrí sa ho osláviť!

Tak sa aj udialo. V sobotu 12. mája sme sa zišli u nášho šermiarského majstra Petra Kozu a jeho polovičky Janky, aby sme toto výročie oslávili, ale zároveň, aby sa aj tovarišské skúšky uskutočniť mohli.

Tento rok sa našli traja odvážlivci, ktorí chceli verejne pred odbornou komisiou i divákmi z radov tovarišských svoje teoretické i praktické znalosti predviesť. A že sa im darilo, o tom svedčia aj ich nové hodnosti, ktoré dosiahli:

 

  • Linda Stasíková - mladší učeň
  • Andrej Peciar - mladší učeň
  • Matej Kupka - starší učeň

 

Po slávnostnom vyhlásení výsledkov skúšok prišla na rad oslava, ako sa patrí - s dobrým jedlom, hudbou, tancom, listovaním v starých kronikách a v priateľskom veselení sa.

Veru, dobrá oslava to bola!

Galéria

Skúšobná komisia...

... pred ktorú sa chystali predstúpiť traja...

Každý si musel ´vybodnúť´svoju teoretickú i...

A ostatní - ostatné - sa zatiaľ mohli zabávať...

Rovnako aj títo páni.

A keď kohút zaspieval...

... začalo sa samotné skúšanie a predvádzanie...

A keďže všetci skúšky úspešne zvládli...

... pod dohľadom pani domácej :)

Ostal aj čas na priateľský rozhovor.

Prvá tovarišská kronika.

Spomienky...