Levické hradné slávnosti 2012 

16.6.2012, Levice, Slovensko

Šermiarska skupina Cassanova z Banskej Bystrice v spolupráci s viacerými spriaznencami - teda aj s nami :) -  aj tento rok zorganizovala rekonštrukciu bojov, ktoré prebiehali na území Uhorska v časoch tureckých nájazdov.

Ako to v tých dobách asi vyzerať mohlo, môže si pozrieť na pár priložených obrázkoch.

Galéria