Rímske hry - Gerulata  

8.9.2012, Rusovce - Gerulata, Slovensko

8. augusta bol krásny sobotný deň a my sme sa vybrali na tradičnú antickú udalosť v rusoveckej Gerulate - Rímske hry.

V rámci vystúpení sme za vysvetľujúceho doprovodného slova majstra Kozu ukázali niečo z vojenskej techniky rímskeho vojska a predviedli aj ako vyzerali gladiátorské súboje.

Okrem vlastného programu sme ponúkli aj čo-to z dobovej kuchyne.

Pre deti sme pripravili rôzne hry, kde si mohli vyskúšať svoje obratnosti, zaujímavé bolo, že aj malé deti vo veku cca 6 rokov dokázali hádzať hastou (malým oštepom) či pillom (veľkým oštepom) a zapichávať ho - kto by to bol o nich povedal?

Aj keď to tak z fotografií možno nevyzerá, divákov sa tu zišlo naozaj celkom dosť, ale všetci vrátane fotografov sa tlačili a ukrývali na "tieňovej" strane, keďže slnko pieklo najmä uprostred dňa naozaj nemilosrdne.

 

Fotografie: Múzeum mesta Bratislavy

Galéria