Čierny havran 

leto 1982, Bratislava, Slovensko

V roku 1982, kedy sa úspešne začala hrať rozprávka pre deti "Baláž", naštudovalo Tovarišstvo ešte jednu mimoriadne úspešnú večernú hru.

Bola z prostredia Starej Rusi a jej názov bol Čierny havran. Ako povedal náš šermiarsky majster Peter Koza - diváci sa počas celej hry smiali, ale poslednú minútu a pol plakali a my s nimi.

Teraz ale prenechávame priestor jednému z účinkujúcih - Jurajovi Janíkovi, alias Pingimu, aby sám opísal túto hru:

Čierny havran, to bolo zatiaľ asi najvydarenejšie predstavenie, aké Tovarišstvo do dnešných dní realizovalo. Toto dielo bolo z „dielne“ scenáristov Vandy Kyselicovej –Facunovej a Gustáva Kyselicu, pričom sa na tomto diele podieľal aj Ing. Peter Koza. Réžie tejto hry sa ujal Dušan Kaprálik.Hlavnými predstaviteľmi cára Ivaha hrozného bol Dušan Cucor a atamana Jermaka Timofejeviča hral Gusto Kyselica.

Hra nadväzovala na predchádzajúce predstavenie „Saryň na kičku!“ z roku 1981 - čo je kozácky pokrik. Čierny havran sa realizoval v roku 65. výročia VOSR, čo bezmála zmarilo šance hru realizovať z dôvodu, že obsahom bola situácia v Starej Rusi, v „Samoderžávii“ za panovania cára Ivana hrozného, ktorý sa za nejasných okolností dohodol z Jermakom Timofejevičom – hlavným kozáckym atamanom, ktorý zjednotil kozákov a vytvoril podobnú ríšu ako Ivan hrozný.

Títo dvaja sa dohodli na tom, že cár prepustí Jermaka a jeho kozácke vojsko v počte 800 kozákov cez svoje územie, aby on mohol dobyť východ. Toto sa mu aj tým, že Jermak porazil 20 000 armádu veľkého Kučum chána, podarilo a Rusko je odvtedy približne v dnešných hraniciach.

Táto epizóda z Ruskej histórie sa stala námetom našej hry. A to bol veľký problém, lebo súdruhovia s ideologického oddelenia ÚV KSS upozornili riaditeľa MDKO Bratislava, že táto hra je škodlivá, lebo hovorí nevhodným spôsobom o „krvavej“ a „expanzívnej“ Ruskej politike v roku okrúhleho výročia Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie a v situácii, kedy červená armáda bojovala v Afganistane. Nakoniec – po úprave ale aj odstránení takých textov ako „..kat Maľuta na Červenom námestí stojí, šabličku brúsi, klieštiky rozpaľuje...“ a po osobnej intervencii vtedajšieho predsedu vlády SSR p. Petra Colotku a odboru kultúry úradu vlády SSR, mala táto hra – pod „podrobným dohľadom kompetentných“ premiéru. Premiéra bola v rámci Bratislavského Kultúrneho leta 1982 na Starej radnici a následne tam odohrali 8 repríz.

Táto hra mala obrovský úspech, mimo iné aj u študentov – občanov vtedajšieho ZSSR, ktorí sa náhodne prišli pozrieť na naše predstavenie a zostali v nemom úžase, lebo videli niečo, čo doma nemohli vidieť.

Galéria