Slovania - Stará radnica  

1.6.2013, Bratislava, Slovensko
Múzeum mesta Bratislavy vo svojom sídle v Starej radnici otvorilo pre všetkých návštevníkov cyklus "Rande s ľuďmi z minulosti", ktorý je venovaný tohtoročnému 1 150. výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Cyklus pomáha nahliadnuť do života našich Slovanov. V jednotlivých tematických ateliéroch sa deti postupne venujú rôznym témam: "Kto boli Slovania a kde sa na našom území vzali?", "Pozvánka na návštevu k Slovanom", "Boli Slovania gurmáni?"

Na deň detí pripadla téma "Slovania v zbrani" a tak sa naši bojovníci vybrali do Detského ateliéru, aby si mohli mladí poslucháči vypočuť a pozrieť, akými zbraňami Slovania bojovali a akú taktiku v bitkách používali. Následne mali možnosť sami si zbroj i zbrane vyskúšať.

Ako sa našim bojovníkom darilo a ako sa malým divákom páčilo, to už dokumentujú priložené fotografie.

Galéria