Devín patrí deťom 

15.6.2013, Bratislava, hrad Devín, Slovensko

15. júna 2013 organizovalo Múzeum mesta Bratislavy na Devíne celodenné podujatie pri príležitosti 1150-teho výročia príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu.

Na akcií "Devín patrí deťom" sa zúčastnilo aj Tovarišstvo za asistencie skupiny historického šermu Bandérium. Pre deti a rodičov bola pripravená výstavka zbraní, ktoré sa používali v ranom stredoveku. Počas dvoch vystúpení sa mohli návštevníci dozvdieť aj čo-to zo života našich predkov, zhliadnuť ukážky zo slovanského vojenstva, šikovnosti jazdca i ukážky bojových techník s typickými slovanskými zbraňami.

Na záver predstavenia si mohli vychutnať atmosféru tradičnej slovanskej veštby. Slniečko svietilo, komáre poletovali a občas sa do nášho tábora zatúlala aj nôžka zvedavého diváka.

Múzeum pre deti pripravilo aj rôzne sprievodné akcie, hlavný program na nádvorí hradu moderovala Patrícia Jariabková.

Za vydarené fotografie dokumentujúce túto akciu ďakujeme pánovi menom Matej Michalík, Fotky Bratislavy.

 

Galéria