Dni československého divadla 

1983, Francúzsko

Pod záštitou Ministerstva kultúry, táto akcia bola prvou prezentáciou Tovarišstva v zahraničí, kokrétne vo Francúzsku.

Galéria