Dni mesta Spišská Nová Ves 2013 

23.8.2013 - 24.8.2013, Spišská Nová Ves, Slovensko

Krásne historické mesto Spišská Nová Ves si počas tohtoročných slávností s názvom „Dni mesta“ pripomínalo dve významné osobnosnti zo svojej histórie – zvonolejára majstra Konráda, ktorý v polovici 14-teho storočia založil zvonolejársku dieľňu, ktorá fungovala až do 20-tych rokov 16-teho storočia – a Teodora Lubomirského – ktorý bol od roku 1702 spišským starostom 16-tich zálohovaných miest. Preto aj program bol ladený do období 14-teho a 18-teho storočia.

Počas prvého dňa nášho účinkovania, v piatok, sme sa divákom predviedli hneď troma vstupmi. Prvý program boli „Božie súdy“ – a tu treba povedať, že tak vnímavých, pozorne načúvajúcich a sústredených divákov, ktorí reagovali na každé naše jedno slovo či gesto, toto predstavenie ešte nemalo.

Ďalším vstupom bol náš rytiersky turnaj, ktorý bol tentoraz venovaný kráľovi Ľudovítovi I. ako vyjadrenie vďaky mesta za to, že im udelil privilégium trhu. A aj tu sa preukázala pozornosť a nadšenosť publika – fandili, tlieskali, podporovali – no radosť účinkovať!  :)

Piatkový večer sme zavŕšili vydareným ohňovým programom, ktorý opäť zožal veľký úspech.

V sobotu sme znovu zopakovali rytierský turnaj, zúčastnili sme sa slávnostného sprievodu mestom a večer sme odohrali naše predstavenie „Obrázky z neskorého baroka“ v štýle commedie de l´arte.

Tento náš štvordňový zájazd na Spiš bol veľmi vydarený, pohodový a veselý. Stretli sme tu mnohých príjemných návštevníkov, znovu sme sa videli s kamarátmi z iných šermiarskych skupín a celkovo sme si užívali atmosféru tohto pekného podujatia, za ktoré patrí veľká pochvala a vďaka jeho organizátorom – milým, ústretovým a ochotným ľudom – ale takí sú na Spiši asi všetci  :)

 

Za fotografie z denných vystúpení a z "Obrázkov z neskorého baroka" ďakujeme Odarovi Luknárovi.

Za fotografie z ohňového programu ďakujeme F. Vojtášovi - Spišská Nová Ves.

 

Galéria