Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov 

10.8.2013, Šurany, Slovensko

Uhorská - a tým aj slovenská - história je popretkávaná osudmi viac či menej známych postáv, ktoré ovplyvňovali a menili vývoj dejinných udalostí.

A práve tie menej známe osobnosti si dal za úlohu verejnosti priblížiť RNDr. Miroslav Eliáš, riaditeľ mestského múzea v Šuranoch, vo svojej knihe "Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov".

Slávnostný krst tejto knihy obohatila dobová hudba v podaní zoskupenia "Musicantica Slovaca" a dva programové vstupy Tovarišstva. Ten prvý sa niesol v duchu rozprávania a praktických ukážok z čias tureckých nájazdov na naše územie. Po samotnom krste, pri ktorom asistovaj aj majster Koza, nasledoval druhý, tentoraz už európsky blok šermu.

Bolo nám veľkým potešením byť pri krste tejto zaujímavej a pútavej knihy, prajeme jej veľa spokojných a dychtivých čitateľov :)

 

Za fotografie ďakujeme: Ing. Miroslav Majerčík, Šurany

 

Galéria

Musicantica Slovaca

Autor knihy RNDr. Miroslav Eliáš, šermiarsky...