200. výročie prvých konských dostihov v Uhorsku 

31.5.2014, Poľný Kesov, Slovensko

22. mája roku 1814 sa konala v Urmíne - dnešných Mojmírovciach - veľká sláva. Gróf Jozef Hunyady organizoval prvé konské dostihy v Uhorsku!

31. mája 2014 - teda po 200 rokoch - sa konala "repríza" tejto udalosti - aj za prítomnosti pána grófa s manželkou, ktorých predstavovali naši priatelia z Elijany - no hosťom bol aj skutočný potomok zakladateľa tejto tradície, grófa Hunyadyho.

Organizátorom sa podarilo na priestranstvo medzi obcami Mojmírovce a Poľný Kesov prilákať tisíce divákov. Niet divu, okrem niekoľkých kôl dosthov bol pripravený bohatý program súvisiaci s týmito ušľachtilými stvoreniami, alebo s históriou tých čias. No a práve o historický vstup sme sa starali aj my - výstavkou chladných i palných zbraní, strelnicou, ale hlavne programom, v ktorom majster Peter Koza povedal hosťom mnoho zaujímavostí o dobových mravoch či duelovom kódexe. Toto všetko sme i prakticky predviedli, a tak diváci videli súboje na kordíky, šable i schlägre, pištolové súboje i dobové tance.

Našťastie sme si neboli pripomenúť udalosť, ktorá by sa konala iba jendorazovo - popularita práve tu sa konajúcich dostihov z roka na rok rástla. Na treťom ročniku - teda v roku 1816 - sa jej zúčastnilo až 40 tisíc divákov - čo je úžasné číslo, ak vezmeme do úvahy, že ľudia sa prepravovali len pešky alebo koňmo. V tom roku sa na dostihy boli pozrieť aj členovia cisárskej rodiny. Preto dostihy "presťahovali" bližšie k cisárskemu dvoru - do Bratislavy a neskôr do Budapešti.

Nuž ostáva nám len povedať: "Pán gróf Hunyady, vďaka Vám za krásnu tradíciu." :)

 

Za fotografie ďakujeme: Kúpele Thermal Kesov a Linde Stasíkovej

 

Galéria

Foto: Linda Stasíková