Oslava 50. výročia založenia Tovarišstva 

17.5.2014, Bratislava, Slovensko

50 rokov Tovarišstva, 50 rokov historického šermu na Slovensku a v regióne.

Tak by sa dal v krátkosti opísať  význam tohto roku pre nás a pre kultúru na Slovensku.

Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel je najstaršou skupinou historického šermu na Slovensku paralelene s českou skupinou Mušketýři a bandité v Prahe. Pravdepoeobne obe skupiny boli prvé svojho druhu v celom okolitom regióne.

Vznik Tovarišstva sa datuje do roku 1964, kedy sa pár nadšencov pod vedením majstra Petra Kozu rozhodlo, že prejde z šermu športového na niečo dovtedy neznámeho - šerm scénický / historický.

Začiatky to boli ako každé, keď je niekto priekopníkom - nikto nič nevie, všetko je potrebné nájsť a naštudovať. Rozdiel od súčasnej doby bol ten, že teraz je obrovské množstvo spracovaných materiálov, dokumentácie a multimediálnych záznamov na internete alebo aj inde, vtedy však bolo nielenže potrebné osobne prísť do tej-ktorej knižnice či múzea, ale v prvom rade zistiť, kde sa vlastne dá niečo nájsť alebo ísť len tak "naslepo".

A keď už sa aj niečo našlo, rozlúštiť tie starobylé haky-baky bola ďalšia fuška, lebo ako to býva, čo ľudia vtedy mali za bežné, to tam nepísali. To, že už o nejakých pár stoviek rokov to nebude nikto poznať už ich až tak nezaujímalo...
To naše "Vtedy" znamená veľmi dlhé obdobie až do cca 90-tych rokov a netreba zabúdať, že toto všetko malo v sebe ešte "čaro a krásu" Železnej opony, takže zahraničie bola bájna zem.
Aj napriek sa tovarišom podarilo prezentovať vtedajšie Československo svojim prvým zahraničným výjazdom už v strede 80-tych rokov, a podľa súčasných médií u nás aj vonku to bol výjazd výrazne úspešný.


A potom to už iba pokračovalo...

Pribudla účasť na prakticky všetkých filmovačkách rozprávok a historických filmoch vytvorených v   Československu, pravidelné účasti na mnohých  historických a kultúrnych festivaloch, rôzne divadelné  predstavenia vo vlastnej aj externej tvorbe, dokonca aj tie operné, aj keď bez spevu z našej strany...


Ako čas plynul, v Tovarišstve sa vystriedalo mnoho ľudí, vlastne niekoľko generácií, a stretlo ho aj jedno rozdelenie sa na oddelivších sa profesionálov a ostávajúcich "hobby" polo-profesionálov.
Nemálo ostatných skupín takisto pochádza pôvodom z našich členov, čerpá z našich vedomostí alebo sa zúčastňuje škôl šermu, kde vyučujú naši členovia.
Zároveň s rokmi pribúdali znalosti, skúsenosti, záber období a výbavy, aktivít ako tance, práca s ohňom či historická kuchyňa až sa Tovarišstvo stalo tým, čím je dnes.
Vyspelou skupinou schopnou urobiť prakticky akúkoľvek historickú aktivitu, dokonca aj niekoľko naraz, a to podľa možnosti len v tej najlepšej kvalite.

Tohto roku nám pripadlo pripomenúť si celú túto bohatú 50-ročnú históriu a dátum "vnútornej" oslavy padol na 17. máj 2014.
Miestom bol v spolupráci s mestom Bratislava zvolený vynovený a odsvätený kostol Klarisky blízko historického centra Bratislavy.

Oslavy sa zúčastnilo okolo 150 hostí, z ktorých drvivá väčšina bola alebo je členmi Tovarišstva alebo "prinajhoršom" našimi blízkymi spolupracovníkmi alebo kamarátmi.
Pozvaných bolo ešte o čosi viac, ale ako to už býva, nemalému počtu z nich to prekazili v lepšom prípade vlastné vystúpenia, keďže sezóna už bola v plnom prúde, v horšom prípade zdravotný stav.
Pietne sme si pripomenuli aj tých našich členov, ktorí nás už opustili a ocenili sme účasť ich najbližších pozostalých.

Medzi vzácnymi hosťami boli okrem našich čestných členov Aničky Šulcovej - Guertlerovej, Mareka Ťapáka, Petra Núska a Petra Vytopila aj také významné osobnosti ako primátor mesta Bratislavy pán Milan Ftáčnik, riaditeľ Bratislavského mestského múzea pán Peter Hýroš a riaditeľ BKIS pán Vladimír Grežo. Účasťou nás poctili aj zástupcovia spriatelených šermiarskych skupín z celého Slovenska.

V rámci programu boli predvedené ukážky zručnosti rôznych aktívnych tovarišských generácií, ktoré boli zakončené "vladykovským" duelom patriarchov Tovarišstva - Janka Zelinu a Juraja Janíka.
Hádajte kto zo všetkých vystupujúcich zožal najväčší potlesk...

Prekvapením a milým darom pre nás bola výsada udelená magistrátom mesta Bratislava, ktorá oprávňuje Tovarišstvo jeden krát ročne žiadať otvoriť brány Devínskeho hradu. Tovarišstvo zase musí prísť na oplátku v prípade povolania v plnej zbroji a armáde brániť Bratislavu.

Slávnostnú časť oslavy výročia TOSTABUR otvoril jeho aktuálny manager výkonný vladyka Juraj Janík úvodným príhovorom a ďalej už spoločne moderovali herec Marek Ťapák a zakladateľ Tovarišstva Peter Koza, slobodný šermiarsky majster.


Oficiálna časť oslavy trvala približne do 21:00, ale ako to už býva, po tejto časti nasledovala menej formálna časť na statku majstra Kozu, kde si približne 50 hostí pripomínalo "staré časy" až do rána.

Čo dodať záverom?
Oslavou to samozrejme nekončí a ako je a bude vidno na našej tohtoročnej, ale aj na ďalších sezónach, budeme sa snažiť pripomínať čo najvernejšiu históriu, prinášať dobrú zábavu a svoje umenie vám všetkým aj naďalej.


                                  Šermu zdar!

Galéria

(Foto: Odar Luknár) Zhmotnené tovarišské...

(Foto: Odar Luknár) Čestná stráž pred...

(Foto: Odar Luknár) Zdá sa, že nám nič...

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Katka Krivosudská)

(Foto: Odar Luknár) Spolumoderátorm...

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár) Príhovor vedúceho...

(Foto: Odar Luknár) A tu sa už hosťom...

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár) Prvý z duelov večera...

(Foto: Odar Luknár) Odovzdanie čestného daru...

(Foto: Katka Krivosudská)

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár) Malá etuda o galantnom i...

(Foto: Odar Luknár) ... a všetkých jeho...

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Katka Krivosudská)

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár) Prekrásny rokokový tanec...

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár) Ak je niekto vedený na...

(Foto: Odar Luknár)

(Foto: Odar Luknár) Záverečný duel večera...

(Foto: Odar Luknár) Tak... a máme tu ďalších...

(Foto: Odar Luknár) Tovarišstvo v plnej sile...