Rímske hry 2014 

6.9.2014, Bratislava, Rusovce, Slovensko

Počas 16. ročníka podujatia "Rímske hry" v Gerulate v Rusovciach, ktoré niesli názov: "Viem, že nič neviem", sa znovu publiku predstavili aj členovia Tovarišstva, a to hneď v niekoľkých podobách - ako rímski legionári, ktorí oboznamovali verejnosť s rôznymi technickými výdobytkami svojej doby, ale aj ako gladiátori bojujúci o svoj život, česť a priazeň publika.

Mnohí diváci ostali prekvapení, že mnohé z vecí, ktoré dnes pokladáme za bežné, sú staré už niekoľko tisíc rokov a vďačíme za ne práve Rímskej ríši a jej expanzií - nuž a práve tým sa znovu potvrdil názov samotnej akcie - Viem, že nič neviem - čiže vždy sa je čo naučiť a dozvedieť :)

 

Galéria