Kráľovská návšteva Banskej Štiavnice 

19.7.2014, Banská Štiavnica, Slovensko

19. júla 2014 sa Tovarišstvo zúčastnilo oživenia významnej historickej udalosti – kráľovskej návštevy Banskej Štiavnice. Pred 250 rokmi toto mesto navštívili rímsky kráľ Jozef II., jeho brat veľkovojvoda Leopold spoločne s ich budúcim zaťom princom Albertom.

Cieľom podujatia bolo pripomenúť túto udalosť, ktorá zasiahla do novodobých dejín mesta, pretože odštartovala procesy, ktoré v konečnom dôsledku zvýšili produktivitu miestnych baní a tým aj životnú úroveň Banskoštiavničanov.

Pri tejto príležitosti si mesto stavbou repliky dobovej slávobrány podľa návrhu Antona Schmidta pripomenulo tvorbu tohto najvýznamnejšieho barokového maliara stredoslovenskej banskej oblasti.

Za fotografie ďakujeme pánovi Petrovi Danášovi.

Galéria