Fašiang 2015 

7.2.2015, Veľký Grob, Slovensko

Príchod jari - tož krásna vám udalosť - no jednu chybu má, že sa pôstom začína. Ale predsa nájdeme aj klad, vyhnať zima musí sa - spôsobom, ký ľuďom príde vhod: zabávať sa celú noc! Naposled na veselici fašiangovej s bytosťami bájnymi na statku u rodiny Kozo –Chlebíkovej.

Veselica veru náramná, hojne jedla stoly prehýbalo a bachory vydúvalo. Potom začalo sa prvé kolo tanečné, lesné žienky, nemŕtvi, krásne dámy krojované dokonca aj ukrajinský pandí pastier ružových trpaslíkov -  to všetko tam tancovalo. Nik nezaháľaľ, počuť bolo neprestajný štrngot pohárikov. Chutnať vína vyberané a vzápätí prúdom púšťať dolu hrdlom, čo statným pánom i mládencom všetečným myseľ opantajú, a keď víno ubúda, nápojom zvanom tiež –ovica ho zapíjajú. Bakchantkami bujarými stanú sa i sličné devy razom, bez výčitiek a studu - bo jedinú noc v roku svetskom jesto dovolené maškarami opravdivo byť a s polnočnou poéziou ten slastný pocit upevniť.

Na hriešnikov, čo v kostýme dostaviť sa neráčili, slávny Turoň žartovné tresty stihol pripraviť, lež vodníkov a muža ako ženu odetého za nápaditosť oceniť. S posledným tónom hudby sa bytosti vytratili... Svetlá sviečok zhasli, miestnosť letmo chladla, so spomienkou na Fašiangy, Jar nám zavládla.

 

Za fotogragie ďakujeme Linde Bohušovej :)

 

Galéria