Seminár o správaní, stolovaní a dvornosti 

28.3.2015, Veľký Grob, Slovensko

Kadekto má mylnú predstavu o tom, že ľudia v minulosti, najmä v údajne „temnom stredoveku“ neboli takí kultúrni, ako dnešná spoločnosť. A hoci aj o tej dnešnej „kultúrnosti“ by sa dalo polemizovať a viesť diskusie, pravdou ostáva, že kultúra stolovania, správania sa a dvornosti bola aj pred mnohými stáročiami na vysokej úrovni – teda aspoň v spoločnosti vysokej šľachty, neskôr i medzi bohatými mešťanmi.

Dokazujú nám to mnohé pramene – obrazy, knihy o správaní sa ale aj veľmi inšpiratívne kuchárske knihy. A práve týmto príjemným oblastiam života bol venovaný seminár o správaní, stolovaní a dvornosti. Na podnet členov skupiny Bludní rytieri z Beckova ho na svojom „panstve“ organizoval šermiarsky majster Peter Koza so svojou manželkou Jankou.

Prvá časť semináru pozostávala z prednášok, diskusie a praktického nacvičovania rôznych situácií– ako sa správne predstaviť a ukloniť (čo závisí od toho, či ste pán alebo sluha), ako uviesť dámu do spoločnosti, ako sa správne chovať pri stole a mnohé iné. Verte, nie je to až také jednoduché, ako by sa mohlo zdať :)

S nadchádzajúcim súmrakom sa prítomná spoločnosť zaodela do dobových kostýmov, na stoloch sa ocitli horiace sviečky, kvetinová výzdoba i blyšťavé poháre... a začala sa ozajstná stredoveká hostina. Všetko malo svoje pravidlá – sluhovia obsluhovali panstvo, napĺňali čase vínami, majordómus oznamoval podávané lahôdky. A nesmieme zabudnúť podotknúť, že všetky pripravované jedlá – až 5 chodov a niektoré pozostávali z viacerých jedál – osobne pripravil šermiarsky majster Peter Koza za asistencie manželky Janky.

Kto už jesť a piť nevládal, mohol si zadupkať na historickú nôtu, alebo tráviť čas v príjemnom rozhovore či pri inej kratochvíli.

Atmosféru hostiny snáď najlepšie vystihnú priložené fotografie a slová samotných účastníkov semináru a hostiny.

Pišta: "Skvelý optický a hlavne kulinársky zážitok v príjemnom prostredí s fajn ľudmi."

Samo: "Akcia bola taká, ako všetky. Plná jedinečne dobrého jedla, histórie a historiek z majstrovho života."

Zuzka: "Poučný seminár, prvý svojho druhu, o dobrých mravoch a spôsoboch ľudí z dávnych dôb - postavenia nižšieho aj urodzených dám a pánov - ako sa odieť do dobových hávov, o tom, ako byť dobrým hostiteľom aj hosťom a napokon nám bol aj poučením o správnom osušení rúk :)"

Ešte raz teda veľká vďaka majstrovi Petrovi Kozovi za jeho znalosti, ktoré nám odovzdal, za skvelé pokrmy, ktoré nám pripravil a za dokonalú ilúziu návratu v čase, ktorej sme aspoň na pár hodín boli súčasťou.

A kto by sa rád takéhoto semináru či hostiny zúčastnil a po podrobnejších informáciách baží, nech sa páči, nájde ich aj s popisom tu.

 

Galéria

Zátišie členov Tostabur - účastníkov...

Kvety a lupene ruží na obruse stola ako...

Panstvo sa práve usadilo.

Panstvo pri stole, v popredí žobrák.

Obsluha nalieva panstvu nápoje.

Prípitok na úvod hostiny.

Umývanie rúk pred jedením.

Prvý chod - čerstvo pečená paštéta, obvyklý...

Nosiči jedla ponúkajú prvý chod.

Kocúr za oknom pozerá na ´zasľúbenú zem´.

Služobníctvo sa úchytkom kŕmi.

Dezert - plnené zapečené jabĺčka.

Dáma pri dvernom okienku.

Večerné kratochvíle.