Odpečatenie mestských brán 2015 

25.4.2015, Bratislava, Slovensko

Aj tento rok sme sa spolupodieľali na otvorení turistickej sezóny v meste Bratislava. Prispeli sme svojou mierkou - a teda tým, že sme pre návštevníkov mesta pripravili historický sprievod, predviedli šerm i slávnostnú salvu.

Bratislava môže privítať tohtoročných turistov :)

Galéria