Historický tábor na Devíne 

1.5.2015 - 4.10.2015, hrad Devín, Bratislava, Slovensko

Pre návštevníkov hradu Devín bolo počas turistickej sezóny v termíne od 1. mája do 4. októbra 2015 pripravené zaujímavé spestrenie prehliadky hradu - historický tábor.

Pristaviť ste sa mohli v "stanovom tábore", ktorý bol rozdelený na 4 tematické okruhy:

  • pravek - ako sa žilo, jedlo, bojovalo v období praveku; nástroje denného života
  • Slovania - putovanie Cyrila a Metoda, písmo a jazyk starých Slovanov, hodnotový systém Veľkej Moravy, potreby denného života
  • obdobie rytierstva - ukážka zbraní, zbroje; výklad o najslávnejších rytieroch a rytierskych cnostiach
  • hry - možnosť vyskúšať si streľbu z kuše

Za Vašu účasť Vám ďakujú dámy a páni z Tovarišstva

 

Galéria

Stan s výkladom o Slovanoch.

Nástenné maľby z jaskyne v Altamire.

Stredoveký rytier.