Rímske hry 2015 

12.9.2015, Rusovce, Slovensko

Dňa 12. septembra 2015 sa v múzeu antiky v Rusovciach pri Bratislave opäť konali Rímske hry, kde Tovarišstvo predvedlo ukážky techník a života rímskeho vojska, ako aj atmosféru gladiátorských hier.

 

Za fotografie ďakujeme Rebeke Kurkajovej :)

 

Galéria