Turci idú! 

19.9.2015, Banská Štiavnica, Slovensko

Banská Štiavnica - podobne ako aj iné mestá na území dnešného Slovenska - v minulosti dlhé obdobie znášala vpády tureckých vojsk. A práve táto časť našej histórie sa každoročne pripomína na podujatí "Turci idú!".


A tak sa i tento rok na kopci oproti kalvárií v Banskej Štiavnici zišli šermiari z mnohých skupín, aby divákom tieto neľahké časy priblížili... A veru - neľahká bola doba, v ktorej sa kedysi pod hrozbou polmesiaca žilo - a rovnako neľahká bola i sobota 19. septembra 2016 pre všetkých účinkujúcich? Že prečo? No preto, lebo počasie si zmyslelo, že nám predvedie všetky svoje jesenné vrtochy. Nuž teda po peknom rannom privítaní slnečnými lúčmi sa presne v čase, keď začínali prvé vystúpenia, spustil dážď... Vytrvalý, iba s malými prestávkami, počas ktorých sa všetci účinkujúci snažili predviesť svoje šermiarske, strelecké i herecké umenie.


A tak to bolo i s nami - janičiarskou jednotkou z Tovarišstva - mechter zahral, janičiari vystrelili i zašermovali - a to všetko za "osviežujúceho" dáždika.  No čo už - ak sme vďaka priaznivej teplote neboli mokrí od potu, tak aspoň od vody padajúcej z neba :)


No i tak si dovolím povedať, že ani táto komplikácia neubrala našim výkonom na presvedčivosti a oduševnení, a ako sme so spevom za dudenia bubnov na vystúpenie prichádzali, tak sme rovnako spievajúc po poslednom defilé všetkých zúčastnených skupín aj odchádzali - a zmoknutí ako myši sme za neutíchajúceho dažďa ešte pár pekných minút spievali a tancovali pri našich súčasných plechových tátošoch. Veru, hneď sme sa cítili akosi družnejšie a povznesenejšie nad všetky naše pozemské útrapy :)


Ďakujeme organizátorom podujatia – skupine Bojník; rovnako aj autorovi fotografií - Jan Petrík Photography

Galéria