Fašiang 2016 

20.2.2016, Veľký Grob, Slovensko

Tam okolo Grobu,

zabúda sa na ťažobu.

Prečo? Pýtate sa,

predsa hojnosti, vína i dobrého mäsa.

U Kozo-Chlebíkov,

šibrinky sú mnoho rokov.


Ale čo sa dialo teraz, milí!

V šermiarni sa friško skryli

v bielych plachtách krásne víly.

Radovánky v plnom prúde,

nenechajú ťa, ver, v nude.

Po parkete širokom

tancúvajú výskokom.

Koho raz pochytia,

tak ho dlho vrtia,

až pokiaľ v ich hrsti

dušu nevypustí.


Tak bolo veru.

No zavítali aj takí,

čo obracali na pravú vieru.

Dvaja s Bohom pobrataní,

a tí druhí s Čertom v mieru.

Prišli mnohé bytosti,

bájne i zo skutočnosti.


Kremienok s Chocholúšikom vyvárali,

na cigánku s plným fúzom pozerali,

dietky dobré báloniky dostávali

od pána s obrovskými topánkami.


Aby vám nebolo málo, drahí,

sám veľký Turoň súdil tých,

čo boli - až hanba pripustiť,

kostýmovo nahí.

No nikdy prísne, lež žartovne.

Na Fašiangu vždy len hravo, božsky,

opojne.

 

Milú správu veršovanú má na svedomí naša Alexandra Heldesová, za fotografie ďakujeme Miline Strihovskej a Linde Stasíkovej.

 

Galéria