Tovarišské aprobácie 2015 

5.12.2015, Veľký Grob, Slovensko

Trojročná pauza delí aprobácie, o ktorých včuľ zmienka je, od tých minulých. Za ten čas vetrom odviatym sa udialo mnoho udalostí veselých i smutných, no v duchu tovarišskom od srdca šermiarskych.

V sídle majstra Petra Kozu sa opäť rozrinčali zbrane nielen skúsených šermiarov v ambícii postúpiť vyššie na povestnom rebríčku, ale aj rozjarených bažantíkov, ktorí prvýkrát vystúpili pred radu starších a predviedli to, čo sa za uplynulý rok naučili.

V skorých poobedných hodinách si adepti na zloženie skúšok vylosovali – presnejšie povedané „vypichli“ svoje otázky - každý jednu teoretickú a jednu praktickú. Ďalšia teoretická aj praktická otázka bola voliteľná, čiže každý musel dovedna zodpovedať a predviesť 4 úlohy.

Po dvoch hodinách usilovných príprav mohli adepti predstúpiť pred prísnu komisiu, ktorej predsedal samotný šermiarsky majster Peter Koza a jeho prísediacimi boli vladykovia Juraj Janík a Ján Zelina.

Keď nastal čas, ašpiranti postupne vchádzali do miestnosti a plnili svoje úlohy najlepšie ako vedeli. Na úvod sa predviedli tí najmladší. Pred komisiu predstúpili s búšením srdca a hrčou v hrdle, no nenechali sa zahanbiť a svoje prvé nadobudnuté tituly si právom zaslúžili.

Štefan Klimko zvaný „Pišta“ sa rozhodol vybojovať si titul "vladyka", od ktorého je k majstrovi už len krôčik, aj keď neľahký. On bravúrne tasil zbraň i skvostnou rečou vycibril okolie svoje a komisia zložená zo samých známych tvárí uznala ho hodným titulu, aký mu právom patrí. Sláva ďalšiemu do radu vladykov tovarišských, a to ich Tovarišstvo ze celú svoju éru malo iba čo by za nechet vošlo!

Po skúškach na post vladyku prekonali mierny ostych aj ďalší skúsenejší členovia. Andrej Peciar s Vladimírom Barusom si pôvodne prišli vyslúžiť len jeden stupienok. To sa im úplne nepodarilo, pretože si vďaka svojim výkonom polepšili hneď o stupienky dva. Po preukázaní skúseností, vedomostí i slovnej zdatnosti sa z Andreja nakoniec stal mladší tovariš a z Vladka starší učeň.

To ale drahí priatelia nebolo v ten deň zďaleka všetko. Na rad prišlo aj prijímanie nových členov Tovarišstva z radov vtedajších elévov. A veruže ich bolo toho roku neúrekom, ako by ich z vreca vysypalo. Majster gestom známym - pozdvihnutím čaše - započal tento magický rituál, po ktorom každé srdce elévske túžilo. I pilo sa víno a krv Kristova sa tentoraz zamenila čistou "krvou" tovarišskou.

Po namáhavom aprobačnom dni zavládla uvoľnená atmosféra a začala sa zábava. Ej veru, hodovalo sa až sa majstrovo sídlo otriasalo! Plné stoly sa prehýbali pod ťarchou dobrého jedla a opojných mokov. Tanečníci tancovali a tí, čo umeniu tanca neholdujú, čuduj sa svete, takisto.

No ako by to už len bolo, keby si každý človiečik čo do Veľkého Grobu zavíta, poriadnu zábavu neužil, hrdlo svoje nevykričal, nôžky svoje nevyskákal, mečom svojim nešvihol a srdce svoje na pravom mieste odtiaľ neodnesiol... a tak aj bolo!

 

Galéria
historická šermiareň

Vybodávanie povinnej otázky.

historická šermiareň

Mladé dámy aj páni predviedli svoje prvé...

historická šermiareň

Ďalšia odhodlaná mladá dvojica.

historická šermiareň

A tu už skúsené šermiarky dokazujú svoje...

historická šermiareň

Budúci vladyka (vpravo).

historická šermiareň

Ukážka školy šermu z 19-teho storočia.

historická šermiareň

Presný zásah!

renesančný šerm

Páni v renesančných kostýmoch predvádzajú...

renesancia

Úspešný únik na stranu a zásah!

Tovarišstvo

Mladí elévi pred slávnostným obradom...

Tovarišstvo

Gratulácie a všeobecná radosť :)

renesancia

Slávnostného dňa sa zúčastnili aj čestní...

Tovarišstvo

Na atmosféru našich podujatí je najlepšie...

Tovarišstvo

Svojich kolegov prišli podporiť aj starší...

hostina

Hostiny u majstra Kozu sú už pojmom - a inak...