Tatafest 2016 

26.6.2016, Trnava, Slovensko

Za nami je aj druhý ročník Tatafestu v Trnave :)

A my ďakujeme organizátorom za príjemné podujatie.

Podrobnosti o festivale nájdtete na stránke organizátora.

 

 

Galéria